Platforma gospodarcza PLUSYdlaBIZNESU

branżowy katalog firm

Platforma Gospodarcza PLUSYdlaBIZNESU to serwis dedykowany dla przedsiębiorców w ramach realizowanego
Programu Rozwoju Gospodarczego w Subregionie Zachodnim, przyjętego jako nadrzędny cel przez
Śląskie Porozumienie Gospodarcze SLĄSK.ONLINE.