Budowanie wizerunku

Budowanie wizerunku

budowanie wizerunkuBudowanie wizerunku firmy to proces złożony i ciągły. Jego przebieg należy dokładnie zaplanować.

Podczas budowania wizerunku nie wolno zapomnieć iż należy swoje działania należy targetować zarówno na otoczenie dalsze (klienci, partnerzy biznesowi, dostawcy itp.) jak i bliskie – w końcu któż może być lepszym ambasadorem firmy niż jej pracownicy?

 

Od tego musisz zacząć

Kreowanie wizerunku firmy musi rozpocząć się od sformułowania strategii zawierającej jasno sprecyzowane cele do zrealizowania w określonym czasie oraz opracowane sposoby na ich skuteczną realizację. Elementem każdej dobrej strategii powinna być także wyjaśniona misja i wizja firmy, które wspólnie tworzą jej tożsamość. Co więcej, strategia powinna zostać szczegółowo opracowana dla każdej gałęzi funkcjonowania firmy tj. strategia usługi, konkretnego produktu, działania marketingowego (wraz z odpowiednio dobranymi narzędziami mających wpływ na budowę wizerunku), polityki cenowej itp.

 

Musisz wiedzieć, co chcesz osiągnąć

Ważne jest, aby w drugiej kolejności, z pomocą pracowników, klientów i innych osób z bliskiego i dalekiego otoczenia firmy, ustalić jaki jest obecny wizerunek naszego przedsiębiorstwa oraz sprecyzować do jakiego wizerunku – postrzegania przez otoczenie, chcielibyśmy dążyć.

 

Budowanie wizerunku to nie kreatywność

Jeżeli zdefiniujemy już kierunek, w który chcemy by nasza firma zmierzała, należy zaplanować konsekwentne działania komunikacyjne wraz z doprecyzowaniem narzędzi, które pomogą nam osiągnąć założony cel. Podczas planowania, należy szczególną uwagę zwrócić na to, by każde działanie ściśle trzymało się koncepcji S.M.A.R.T., czyli było konkretne, mierzalne, możliwe do osiągnięcia, realne oraz określone w czasie oraz by wyznaczyć osoby odpowiedzialne za realizację konkretnego działania.

 

Pamiętaj, że budowanie wizerunku nie może być wypadkową twojej kreatywności. Wyznaczanie nierealnych celów, bądź ich niedokładne precyzowanie, nie pomoże Ci zbudować wizerunku firmy, o którym marzysz, a tylko sprawi, że podejmowane przez Ciebie działania będą chaotyczne i niespójne.